Нова услуга!

Грешки

Приоритет за нас е да пестим време и нерви на нашите клиенти, като им даваме най-добрата услуга в отношение на бърза реакция, безкомпромисно обслужване, качествено свършена работа и достъпна цена.

Грешки Перални Samsung

E7 ниворегулатор
3Е, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4 EA, EB мотор
E1 няма пълнене на вода
4Е1, 4Е2 4 Ред водата не се загрява
Е2 водата не се източва
няма нагряване на водата
6F не се използва
сработила токова защита / Over current error
9Е1 PH1 повреда в захранването / Power error
9Е2 Пло повреда в захранването / Power error
AE 13E липсва комуникация между силовата платка и дисплея
бъда повреден мотор
bE1 12E повреден бутон / Проблем с бутона за захранане
B2 / bE2 14E повреден бутон / Проблем с контролния бутон
bЕ3 18E повреден бутон
CE E8 прегряване на водата
dE, dE1 Изд блокировката на люка не работи
dE2 ключ на захранването / грешка на превключвателя за включване / изключване
FE FE Вентилатора не работи
H1, ТОЙ Няма нагряване на водата
HE1 E5 Нагревател на водата не работи
HE2 HE2 Нагревателя на сушилнята не работи
HE3 Функция Steam(пара) не работи нормално
Горещо Прегряване
LE, LE1 E9, 11E ниско ниво на водата / изтичане
ОЕ, HA E3 Преливане / Грешка при препълване
t1, ee2 / t2, tst тестов режим / тестов режим
SUD/ 5UD твърде много пяна
тЕ ЕО Повреда в датчика за температура
tE1, tE2, tE3 Повреда в датчика за температура
UC Прекомерно отклонение в стойността на засиленото напрежение
UE E4 Дисбаланс

ЕA – тахогенератор (датчика за обороти) или неговата верига – няма сигнал от тахогенератора в продължение на 2 минути. След отстраняването на причината за грешка се нулира след изключването на прехвърлянето. Eb – симистор накъсо – Motor Triac Short Error – няма сигнал от тахогенератора в продължение на 2 минути. След отстраняването на причината за грешка се нулира след изключването на прехвърлянето. dE – блокировка – ГРЕШКА ОТВОРЕНА ВРАТА – Грешката при отваряне на вратата може да бъде изчистена чрез затваряне на вратата E1 – водна магистрала- ГРЕШКА ЗА ДОСТАВКА НА ВОДА – Грешка при водоснабдяването възниква, когато честотата на нивото на водата не показва промени повече от 50 Hz или не се подава вода до предварително зададеното ниво на водата за 20 минути или повече по време на първоначалното водоснабдяване, състоянието на грешката може да бъде изчистено чрез изключване на POWER S / W и възобновяване на първоначалното състояние на POWER ON. E2 – Източване – ГРЕШКА ЗА ВОДЕН СЛЕД – Ако е показано на ниворегулатора е 25.3KHz или повече в началната фаза на UNB-детектиращия цикъл. – Грешката при източване на вода може да бъде отстранена чрез изключване на POWER S / W и възобновяване на първоначалното състояние на POWER ON. E3 – Преливане – ГРЕШКА ЗА НАД-ПОТОК – Грешка при преливане възниква, когато нивото на водата е в ненормална работа (НАД-ПОТОК: 22.40KHz / 50Hz или повече). Може да се изчисти, като изключите POWER S / W. Водата се източва преди POWER S / W OFF и се принуждава да се източва за 2 минути, ако се открие честота над 25,24 KHz. E4 – Дисбаланс – ГРЕШКА ЗА НИСАБАЛАНС – Грешката на дисбаланса се изчиства чрез POWER S / W OFF и чрез възобновяване на първоначалното състояние на POWER ON. E5, E6 – Нагревател – ГРЕШКА НА НАГРЕВАТЕЛ НА ВОДА – В случай, че температурата на водата варира с 40 ° C или повече за 5 минути, или с 2 ° C или по-малко за 10 минути след започване на нагряването. – Може да се изчисти чрез изключване на POWER S / W E7 – Ниворегулатор – ASS’Y PRESSURE S / W ERROR

E9 – изтичане на вода – Грешка при изтичане на вода

dE – блокировка DOOR OPEN ERROR
-Грешка при отваряне на вратата може да бъде изчистена чрез затваряне на вратата 3Е – тахогенератор – няма сигнал от тахогенератора в продължение на 2 минути – прекъсване на намотката на тахогенератора или мотора 4Е – водна магистрала – ГРЕШКА ЗА ДОСТАВКА НА ВОДА – Възниква грешка при водоснабдяването когато честотата на нивото на водата не показва промени повече от 50 Hz или водатане се подава до предварително зададено ниво на водата за 20 минути или повече по време на първоначалното водоснабдяване,


Грешки Перални Hotpoint Ariston

F01 – Късо съединение или утечка. Прекъсване на силовата платка с дисплея

F02 – Моторът не работи за автоматична пералня

F03 – Датчикът окъсен или няма комуникация м/у процесора

F04 – Помпа, ниворегулаторът или платката

F05 – Блокирала помпа или ниворегулатор

F06 – Грешка в селектора за програми или не е намерен кодът. Неизправна клавиатура или селектор.

F07 – Грешка – нагревател, ниворегулатор.

F08 – Прекъснат нагревател, утечка или ниворегулаторът

F09 – SETUP-няма връзка с паметта. Силова платка

F10 – Ниворегулаторът е празен или в положение неутрално

F11 – Няма комуникация/връзка от помпата

F12 – Липса на връзка м/у дисплея и платката. CNC на платката

F13 – Датчикът на сушилнята е изключен

F14 – Прекъснати проводници или купунгът на сушилнята CN111 и CN1

F15 – Сушилнята не се изключва. Липса на връзка -купунгът, ниворегулаторът.

F16 – Неизправност на Горно пълнене на пералнята-позиционерът

F17 – При обикновени врати не е включила.

 

F18 – Микропроцесорна грешка(платка за управление)

Грешки Перални Indesit

F01: Във веригата на симистора има късо съединение или утечка.
1. Проверява се куплунга за мотора на платката.
2. Проверява се за наличие на вода и влага.
3. Проверява се куплунга на двигателя за механични повреди на проводниците.
4. Заменя се платката.

F02: Моторът не работи, тахогенераторът окъсен/прекъснал.
1. Проверяват се контактите на куплунга CNE на платката.
2. Поверяват се изводите на мотора.
3. Проверява се връзката на мотора с платката.
4. Прозвънява се намотката на мотора и тахогенератора.
5. Заменя се платката.

F03: Датчикът за температура окъсен/прекъснал/или няма обмен на данни между процесора и EEPROM
1. Проверяват се контактите на куплунга CA1 на платката.
2. Проверяват се проводниците на датчика за температура.
3. Проверява се целостта на проводниците от датчика до куплунга.
4. Заменя се датчика или платката.

F04: Ниворегулатора в положение «пълно» и «празно» едновременно(залепнал в положение „празно“)
1. Проверяват се контактите на куплунга CN1 на платката.
2. Проверяват се контактите на ниворегулатора.
3. Проверява се целостта на проводниците от датчика до платката.
4. Заменя се ниворегулатора или платката.

F05: Блокирала помпа или залепнал ниворегулатор в положение „празно“.
1. Проверяват се контактите на куплунга CNF на платката и изводите на помпата.
2. Проверява се филтъра на помпата.
3. Проверява се намотката на помпата.
4. Заменя се помпата или платката.

F06: Грешка в селектора за програми(не е намерен кода)
1. Проверяват се контактите на куплунг CND на платката.
2. Проверява се куплунга на селектора.
3. Проверява се целостта на проводниците от селектора до платката.
4. Проверява се селектора.
5. Заменя се селектора или платката.

F07: Залепнало реле на нагревателя.
1. Проверяват се контактите на CN1 на платката.
2. Възстановяват се връзките на CN1.
3. Възтановяват се връзките на нагревателя.
4. Заменя се платката.

F08: Нагревателят е прекъснал или ниворегулатора е залепнал в положение «пълно».
1. Проверяват се контактите на куплунга CN1 на платката.
2. Въстановяват се връзките на CN1.
3. Възстановяват се връзките на ниворегулатора.
4. Заменя се нагревателя,ниворегулатора или платката.

F09: Грешка SETUP-няма връзка с паметта(EEPROM).
1. Проверява се дали изводите на паметта(EEPROM) контактуват добре.
2. Проверява се съответствието на версията на паметта.
3. Поставя се съответстваща на модела версия на програмата.

F10: Ниворегулатора е в положение «празен» или в неутрално положение (нито «празен», нито «пълен»).
1. Проверяват се контактите на куплунга CN1 на платката.
2. Проверяват се контактите на ниворегулатора.
3. Проверяват се проводниците от ниворегулатора до платката.
4. Заменя се платката или ниворегулатора.

F11: Отсъстствие на обратна връзка от помпата.
1. Проверяват се контактите на куплунга CN1 на платката.
2. Проверяват се контактите на CNF на платката.
3. Проверява се куплунгът на помпата и ниворегулатора.
4. Проверява се намотката на помпата.
5. Заменя се помпата или платката.

F12: Отсъстствие на връзка между дисплея и платката.
1. Проверява се куплунга CNC на платката.
2. Проверява се 8-контактния куплунг на дисплея.
3. Проверява се целостта на 8-проводния кабел между куплунзите CNC-CN.
4. Заменя се основната платка или платката на дисплея.

F13: Датчикът за температура на сушилнята е изключен.
1. Проверяват се контактите на куплунга CAN на платката.
2. Проверяват се проводниците към датчика за температура на сушилнята.
3. Заменя се датчикът за температура или платката.

F14: Куплунга на сушилнята не е включен или проводниците са прекъснати.
1. Проверяват се контактите на куплунга CN111 на съединителната платка.
2. Проверява се куплунга CN1.
3. Заменя се съединителната платка.

F15: Сушилнята не се изключва.
1. Проверява се правилно ли е включен куплунга CN1 на съединителната платка.
2. Проверява се съединителния куплунг.
3. Проверява се включването на ниворегулатора.
4. Заменя се куплунга.
5. Заменя се ниворегулатора.
6. Заменя се съединителната платка.

F16:Неисправност на позиционера на пералните с горно пълнене.
1. Проверява се съединителния куплунг.
2. Проверява се блокировката и микропереключвателя на блокировката.
3. Проверява се свързването на блокировката.
4. Заменя се блокировката.
5. Заменя се съединителната платка.

F17: Блокировката на вратата не е включила/вратата отворена (за «Бързи врати»)
1. Проверете наличието на напряжение 220v на куплунга J4 на платката за управление на контакти 3 и 4, (отсутства в дежурен режим) и наличие на напрежение 220v на блокировката-контакти 3 и 5.
2. Проверете сработването на блокировката на куплунг J4 на платката за управление на контакти 1 и 2.
3. Проверете свързващите проводници на куплунг J4/блокировка.
4. Проверете ръчката на вратата.
5. Заменете блокировката.
6. Заменете платката.

F17: Блокировката на вратата не е включила/вратата отворена (за «Обикновенни врати»)
1. Проверете наличието на напряжение 220v на куплунга J4 на платката за управление на контакти 2 и 3, (отсутства в дежурен режим) и наличие на напрежение 220v на блокировката-контакти 1 и 3.
2. Проверете сработването на блокировката на куплунг J4 на платката за управление на контакти 1 и 2.
3. Проверете свързващите проводници на куплунг J4/блокировка.
4. Проверете ръчката на вратата.
5. Заменете блокировката.
6. Заменете платката.

F18: DSP (Digital Signal Processor)/микропроцесорна грешка.

•Заменя се платката за управление.

Грешки Перални AEG/ Electrolux

E11 – затруднено пълнене на вода

E13 – изтичане на вода

E21 – проблеми с източването

E23 – изгорял симистор на помпата

E24 – повреда в схемата за контрол на помпата

E33 – несъответствие между показанията на аналоговия и първо ниво на контактния пресостат

E35 – изтичане на вода

E36 – повреда в схемата за контрол на аналоговия пресостат

E37 – повреда в първо ниво на ниворегулатора

E39 – повреден датчик за преливане

E41 – вратата е отворена / повредена блокировка

E42 – вратата не се затваря / повредена блокировка

E43 – повреден симистор на блокировката

E44 – повреда в схемата за контрол на блокировката на вратата

E45 – повреда в схемата за контрол на симистора на блокировката на вратата

E51 – симистора на мотора дава накъсо

E52 – няма сигнал от тахогенератора

E53 – повреден симистор на мотора

E54 – повредени контакти на релето на мотора

E61 – недостатъчно загряване на водата

E62 – времето за загряване на водата е превишено

E66 – повредено реле на нагревателя

E71 – повреден датчик за температура

E74 – неправилно поставен датчик за температура

E91 – несъответствие във версията на диспея и платката

E92 – несъответствие във версията на диспея и платката

E93 – неправилна конфигурация на пералнята

E94 – неправилна конфигурация на цикъла

E95 – няма връзка между процесора и EEPROM

E97 – несъответствие между селектора за програми и конфигурацията на пералнята

EB1 – проблеми с честотата на захранващо напрежение (неподходящо/смущения)

EB2 – високо захранващо напрежение (неподходящо/смущения)

EB3 – ниско захранващо напрежение (неподходящо/смущения)

EF1 – задръстен филтър (времето за източване е превишено)

EF2 – поставен е много прах за пране (твърде много пяна)

Грешки перални Candy / Hoover

E00 – неизправен модул – Defective „Cuore“ Control Module – Not Programmed „Cuore“ Control Module
E01 – неизправна блокировка – Door Safety Lock Device/Drum’s Braking device defective and/or Wiring
E02 – времето за пълнене на вода е превишило 3,5 минути – The Water Fill Phase was not completed within the designed limit time
E03 – времето за източване на водата е превишило 3 минути – The Water Drain Phase was not completed within the designed limit time
E04 – преливане , сработил е аквастопа(вода на дъното) – Several (3) interventions by the Anti-flood Safety Contact of Pressostat
E05 – датчикът за температура NTC е окъсен/прекъснал – NTC Temperature Reading Probe opened or shorted and/or Wiring
E06 – неисправен модул – Eeprom – Defective „Cuore“ Control Module and/or Wiring
E07 – няма сигнал от тахогенератора – MDL – Jammed Motor’s Rotor and/or Wiring
E08 – няма сигнал от тахогенератора – Defective Tachometric Dynamo (opened or shorted) and/or Wiring
E09 – неизправен симистор – Defective „Cuore“ Control Module (damaged Motor’s TRIAC) and/or Wiring
E12 – няма комуникация – Missing dialogue between „Cuore“ Control Module and Display board and/or Wiring
E13 – няма комуникация – Missing dialogue between „Cuore“ Control Module and Display board and/or Wiring
E14 – MDL – неизправен модул – Defective „Cuore“ Control Module and/or Wiring
E14 – INVENSYS – нагревател – Missing Water Heating: defective NTC Probe and/or defective Water Heating Element and/or Wiring
E15 – неизправен модул – Defective „Cuore“ Control Module – Not Programmed „Cuore“ Control Module
E16 – нагревател – Water Heating Element is short circuited or defective electrical insulation.
E17 – няма сигнал от тахогенератора – Wrong signal from Tachometric Dynamo.
E17 – неизправен модул – Defective „Cuore“ Control Module and/or Wiring – Wrong Network Frequency

Списък на кодове за грешки на перални CANDY и HOOVER с трифазен мотор :

E01 – неизправна блокировка – Faulty Door Lock Safety Device or Wiring.
E02 – времето за пълнене на вода е превишило 3,5 минути – Base Water Load Not Finished Within The Limit Time Of 3′ 30″.
E03 – времето за източване на водата е превишило 3 минути – Drain Phase Lasting A Longer Time Than 3′.
E04 – преливане , сработил е аквастопа(вода на дъното) – Intervention By The Anti Flood Safety Of Pressostat
E05 – датчикът за температура NTC е окъсен/прекъснал – Faulty NTC Temperature Reading Probe Or Wiring
E06 – неисправен модул – Faulty „Core“ Control Board Or Wiring.
E07 – прегряване на IPM – Overheating of The Ic IGBT Component Of „Core“ Board(T>90°C)
E08 – няма сигнал от тахогенератора – Opened/Shorted Coil Of Tachometric Dynamo Or Board Or Wiring
E09 – неизправен IPM или мотор – Opened/Shorted Ic IGBT On „Core“ Board or Opened/Shorted Motor.
E11 – неизправен модул на сушилнята – Faulty Drying Module Opened/Shorted Or Wiring (WD Only).
E12 – няма комуникация – Missing Dialogue Between Boards Or Wiring.
E13 – няма комуникация – Missing Dialogue Between Boards Or Wiring.
E14 – неизправен модул – Faulty „Core“ Control Board Or Wiring.

Списък на кодове за грешки, записани в паметта на електронния модул :

E0 – неизправен модул
E1 – неизправна блокировка
E2 – времето за пълнене на вода е превишило 3,5 минути
E3 – времето за източване на водата е превишило 3 минути
E4 – преливане , сработил е аквастопа(вода на дъното)
E5 – датчикът за температура NTC е окъсен/прекъснал
E6 – неисправен модул
E7 – няма сигнал от тахогенератора
E8 – няма сигнал от тахогенератора
E9 – неизправен симистор
EA – неизправен селектор(не си намира програмата)
EB – неизправен електронен модул на сушилнята
EC – няма обмен на данни между модулите
ED – няма обмен на данни между модулите

Грешки перални LG

IЕ – няма подаване на вода – необходимото ниво на водата(246) не е достигнато за 8 минути от включването на магнетвентила

OE – няма източване на водата – водата не е източена за 10 минути

UE – дисбаланс
– прането е твърде малко
– пералнята не е нивелирана
– прането е струпано само от едната страна

FE – преливане – нивото на водата е превишило горната граница (213) , помпата се включва автоматично

PE – повреден ниворегулатор(пресостат) – честотата на изхода на аналоговия пресостат е извън зададените стойности

dE – отворен люк
– люкът не е затворен
– повредена блокировка

tE – грешка в нагряването – съпротивлението на датчика за температура е извън зададените граници
– повреден датчик за температура

CE – сработила токова защита
– късо съединение в статора на мотора

LE – мотора не върти

EE – EEPROM

Грешки перални MIELE

Ein мига – включена защита от деца , избраната програма се променя след 3 минути
Vorwasche мига – няма сигнал от ниворегулатора
Hauptwasche мига – датчик за температура(NTC) окъсен/прекъснал, или времето за нагряване на водата е превишено
Spulen 1-2 мига – няма сигнал от тахогенератора (четки)
Spulen 3 мига – програмна грешка
Spulstop мига – аквастоп
Endschleudern мига – в последните 2 секунди на центрофуга с 400 об./мин. , оборотите не са достигнати или са превишени
Wasserablauf мига – няма източване на водата
Wasserzulauf мига – нивото на водата не е достигнато
Wasserzulauf и Wasserablauf мигат – вода на дъното

Грешки перални Whirlpool

FH – няма подаване на вода ( магнетвентила не е отворен / запушен / ниско налягане на водата )
– проверява се налягането на водата
– почиства се входния филтър
– проверяват се магнетвентилите
– проверява се ниворегулатора
– проверяват се свързващите проводници

FA – сработил е аквастопа
– проверява се за наличието на течове
– проверява се помпата
– проверява се изключвателя на аквастопа
– проверяват се свързващите проводници

FP – помпата е блокирала / не работи / малък дебит
– проверява се помпата
– проверява се маркуча за мръсна вода
– проверява се ниворегулатора
– проверяват се свързващите проводници

F1 , F2 – преливане или е сработил аквастопа
– проверява се ниворегулатора
– проверява се изключвателя на аквастопа
– проверяват се свързващите проводници

F3 – няма източване на водата
– проверява се помпата
– проверява се ниворегулатора
– проверяват се свързващите проводници

F4 – няма нагряване на водата
– проверява се нагревателя
– проверява се датчика за температура
– проверяват се свързващите проводници

F5 – повреден датчик за температура(окъсен,прекъснал)
– проверява се датчика за температура
– проверяват се свързващите проводници

F6 – няма сигнал от тахогенератора
– проверява се дали оста на мотора не е блокирала
– проверяват се четките
– проверява се тахогенератора
– проверяват се свързващите проводници

F7 – симистора на мотора дава накъсо
– проверява се мотора
– заменя са платката

F8 – повреден нагревател
– проверява се нагревателя
– заменя се платката

F9 – преливане ( сработил е аварийния контакт на пресостата )
– проверяват се магнетвентилите
– проверява се ниворегулатора
– проверяват се свързващите проводници

F10 – повреден датчик за прегряване на симистора
– проверява се мотора
– проверява се свързването на датчика
– заменя са платката

F11 – няма обмен на данни между платката и дисплея
– заменя са платката

F12 – сработила е защитата на нагревателя
– проверява се нагревателя
– заменя се платката

F13 – повреден ниворегулатор
– проверява се ниворегулатора

F14 – грешка в EEPROM
– заменя са платката

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ОБАЖДАНИЯ
ЗАПАЗИ СВОЯТ ЧАС ДНЕС
Връзка с техник